Będzie można przedłużyć umowę o pracę na okres próbny o czas urlopu oraz innych usprawiedliwionych nieobecności pracownika w pracy | PRO HR Kwiecień 2023

2023.04.25

Taką możliwość daje ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy. Dotychczasowe przepisy nie przewidywały takiej możliwości. Jeśli pracownik zachorował w trakcie okresu próbnego i nie świadczył pracy, to pracodawca nie miał realnych możliwości sprawdzenia jego kwalifikacji i umiejętności.

Uzgodnienie dot. przedłużenia umowy trzeba będzie wpisać do umowy o pracę na okres próbny. Wprowadzenie takiego uzgodnienia do umowy już na etapie jej zawierania może stwarzać pole do nadużyć ze strony pracowników. Nie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której pracownik pod koniec okresu próbnego „ucieka” na długotrwałe zwolnienie lekarskie, zostając jednocześnie na payrollu i blokując etat. Jest to szczególnie możliwe, jeśli pracownik już wie, że kolejna umowa nie zostanie z nim zawarta. Nie ma wtedy nic do stracenia.

Nie ma przeszkód, aby postanowienie takie dodać do umowy aneksem, po faktycznym wystąpieniu nieobecności. Jest to z pewnością rozwiązanie bezpieczniejsze dla pracodawców i pozwalające zrealizować faktyczny cel przepisu.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Kwiecień 2023