Kolejne zmiany nadchodzą: Dyrektywa UE dotycząca przejrzystości wynagrodzeń | PRO HR Kwiecień 2023

2023.04.25

W dniu 30 marca br. Parlament Europejski przyjął dyrektywę dotyczącą przejrzystości wynagrodzeń. Zanim wejdzie w życie czeka ją jeszcze dalsze ścieżka legislacyjna.

Przepisy dyrektywy mają na celu wyegzekwowanie w państwach członkowskich równości wynagrodzeń bez względu na płeć (z uwzględnieniem praw osób niebinarnych) oraz zapobieganie luce płacowej.

Dyrektywa nałoży na pracodawców nowe obowiązki, np. konieczność raportowania luki płacowej. Pracownicy uzyskają szerszy dostęp do informacji o wynagrodzeniach, a informacje na temat wynagrodzeń będzie trzeba przekazywać już na etapie rekrutacji.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Kwiecień 2023