Podróże z Polski do USA wciąż ograniczone | PRO HR Październik

2021.10.07

Osoby zamierzające udać się w podróż do USA mają cały czas ograniczoną możliwość wjazdu. Dotyczy to również podróży służbowych. 

Osoby, które w ciągu 14 dni przed planowaną datą wjazdu przebywały m.in. w strefie Schengen nie mogą wjechać do USA, pomimo posiadania ważnej wizy lub autoryzacji ESTA.

Obowiązują wyjątki. Jednym z nich jest możliwość wjazdu po otrzymaniu tzw. zezwolenia NIE („National Interest Exception”).

Zezwolenia wydawane są na wniosek podróżującego przez placówki dyplomatyczne USA.

Zainteresowana osoba musi wykazać, że jej wjazd jest uzasadniony ze względu na interes USA, np. bierze udział w zarządzaniu inwestycjami mającymi duże znaczenie dla amerykańskiej gospodarki.

Urzędnik konsularny po weryfikacji wniosku podejmuje decyzję o udzieleniu zgody na zastosowanie wyjątku.

Zezwolenie NIE jest ważne 12 miesięcy od momentu wydania i może być wykorzystane wielokrotnie. 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Październik 2021.