Upływa termin na zarejestrowanie się Brytyjczyków jako beneficjentów umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej | PRO HR Grudzień

2021.12.06

Brytyjczycy, będący beneficjentami umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, mają możliwość zarejestrowania swojego pobytu w Polsce na preferencyjnych zasadach tylko do 31 grudnia br.

Beneficjentami umowy o wystąpieniu są osoby, które korzystały z prawa pobytu przed zakończeniem okresu przejściowego Brexit (tj. 31 grudnia 2020 r.) i kontynuują zamieszkanie w Polsce po zakończeniu tego okresu.

Posiadanie statusu beneficjenta umowy o wystąpieniu wiąże się z uprawnieniem do pobytu i zatrudnienia Brytyjczyków w Polsce na takich samych zasadach jak przed Brexitem. W szczególności, takie osoby mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę.

Polskie przepisy wymagają jednak, aby beneficjenci umowy potwierdzili nabycie swojego statusu poprzez dokonanie rejestracji pobytu. Odpowiedni wniosek należy złożyć do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, najpóźniej w dniu 31 grudnia 2021 r. 

Niedotrzymanie terminu na zarejestrowanie pobytu będzie wiązało się z brakiem możliwości potwierdzenia statusu beneficjenta. Tym samym obywatel Wielkiej Brytanii nie będzie mógł korzystać w Polsce z przywilejów zagwarantowanych umową o wystąpieniu.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR grudzień 2021