Pracodawca, który zatrudnia powyżej 100 pracowników jest zobowiązany do stworzenia służby bhp | PRO HR Grudzień

2021.12.06

Może on skorzystać z możliwości powierzenia wykonywania tych zadań firmie zewnętrznej jedynie, gdy nie jest w stanie zatrudnić kompetentnych pracowników.

Kodeks pracy daje pracodawcy możliwość outsourcingu zadań służby bhp. Wielu pracodawców nie zdaje sobie jednak sprawy, że uprawnienie takie przysługuje jedynie firmom zatrudniającym do 100 pracowników (liczonych jako zatrudnione osoby, nie jako pełne etaty). Wszyscy pozostali powinni stworzyć służbę bhp wewnątrz organizacji. W zależności od wielkości zatrudnienia należy stworzyć wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrudnić w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Pracodawcy zatrudniający powyżej 100 pracowników mogą jednak powierzyć wykonywanie zadań służby bhp firmie zewnętrznej, gdy nie są w stanie zatrudnić kompetentnych pracowników. W praktyce oznacza to możliwość takiego powierzenia jedynie na okres trwania procesu rekrutacji na stanowisko wewnątrz organizacji. Proces rekrutacji powinien prowadzić do zatrudnienia pracownika i nie może być prowadzony jedynie, aby uzasadnić brak służby bhp w firmie.

Pracodawcy zatrudniający powyżej 100 pracowników, którzy powierzyli wykonywanie zadań służby bhp firmie zewnętrznej, w przypadku kontroli PIP, powinni liczyć się z nakazem utworzenia takiej służby wydanym przez PIP, jeżeli nie będą w stanie udowodnić, że nie są w stanie zatrudnić kompetentnych pracowników. 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR grudzień 2021