Praca zdalna na dotychczasowych zasadach | PRO HR Koronawirus

2020.08.10

Sejm przedłużył możliwość pracy zdalnej o co najmniej 3 miesiące.


Przepisy wprowadzające pracę zdalną miały charakter tymczasowy i były odpowiedzią rządu na postępującą epidemię COVID-19. Wobec utrzymującego się stanu zagrożenia Sejm postanowił przedłużyć okres obowiązywania tego rozwiązania bez zmiany zasad pracy zdalnej. 


W ustawie nowelizującej zasady delegowania pracowników przy świadczeniu usług wskazano, że praca zdalna w obecnej postaci będzie mogła być realizowana przez okres epidemii, okres zagrożenia epidemicznego oraz przez 3 miesiące po ich odwołaniu. Warunkiem stosowania pracy w takiej formule jest przeciwdziałanie COVID-19 i wydanie polecenia pracy zdalnej przez pracodawcę.


Obecnie nadal wiele firm, przede wszystkim biurowych, korzysta z pracy zdalnej ograniczając obecność pracowników w zakładach pracy. Dzięki powyższemu rozwiązaniu taka praca będzie mogła być kontynuowana przez dłuższy okres zważywszy na realny poziom zagrożenia COVID-19 w Polsce. Z tego też względu warto rozważyć wprowadzenie regulaminów pracy zdalnej oraz uwzględnić w nich zasady łączenia pracy zdalnej z pracą w zakładzie pracy.

 

Więcej w newsletterze dotyczącym zagadnień prawa HR - PRO HR sierpień 2020.