Urzędy zapowiadają kontrole w związku z dofinansowaniem do wynagrodzeń | PRO HR Koronawirus

2020.08.10

Państwowa Inspekcja Pracy, urzędy skarbowe oraz wojewódzkie urzędy pracy zapowiadają wnikliwe kontrole pracodawców, którzy skorzystali z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników ze względu na spadek obrotów gospodarczych w wyniku COVID-19. 

Urzędnicy będą sprawdzać:

  • czy spadki obrotów gospodarczych zostały ustalone prawidłowo,
  • czy ich przyczyną rzeczywiście było wystąpienie COVID-19 oraz
  • czy prawidłowo została wyliczona kwota dofinansowania.

Sposób ustalania kwoty dofinansowania budzi w praktyce najwięcej pytań, zwłaszcza na etapie przygotowywania tabeli excel, służącej do jej wyliczenia.

Wątpliwości dotyczą m.in. ustalenia wysokości wynagrodzenia, które ma podlegać dofinansowaniu, biorąc pod uwagę składniki wynagrodzenia, jakie wypłaca dany pracodawca oraz wyliczenia kwoty wynagrodzenia za miesiąc poprzedzający złożony wniosek, gdy pracownicy byli przez kilka dni na zasiłkach, w tym na zasiłkach covidowych. 

W przypadku wniosków składanych przed Tarczą 4.0. sprawdzane będzie to, czy rzeczywiście pracodawcy obniżyli wymiar czasu pracy pracownikom lub zastosowali przestój. Mają być weryfikowane harmonogramy czasu pracy oraz ewidencja czasu pracy pracowników, a także listy płac. Może bowiem okazać się, że obniżenie wymiaru czasu pracy było fikcyjne, bo przez cały okres dofinansowania pracownicy mieli wypłacane tzw. dopełnienia oraz wynagrodzenie i dodatek za nadgodziny.

Także przy wnioskach o dofinansowanie z Tarczy 4.0. może być sprawdzana ewidencja czasu pracy. Urzędnik może chcieć ustalić, czy na pewno wobec tej grupy nie był stosowany przestój. 

Urzędnicy zapowiadają, że sprawdzany będzie też sposób przeznaczenia otrzymanych środków. 

Konsekwencje ewentualnych naruszeń, stwierdzonych podczas kontroli mogą być daleko idące – obowiązek zwrotu całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami oraz odpowiedzialność karna osoby, która składała wniosek za złożenie fałszywego oświadczenia lub zatajenie prawdy.

Warto zweryfikować wszystkie dokumenty i wyliczenia, które będą podlegały kontroli, by być dobrze do niej przygotowanym.

Więcej w newsletterze dotyczącym zagadnień prawa HR - PRO HR sierpień 2020.