Test | Praca zdalna z zagranicy: czy Twoja organizacja jest narażona na ryzyka podatkowo-ubezpieczeniowe?

2020.07.28

>>Wypełnij test<<

Praca zdalna to trend cieszący się od kilku lat dużym powodzeniem. W dobie pandemii przybrał on jeszcze bardziej na sile. Istnieją branże, w których pracownik potrzebuje jedynie dostępu do szybkiego Internetu, aby móc wykonywać zlecone zadania, również z zagranicy.

Wykonywanie pracy poza terytorium RP niesie za sobą określone konsekwencje dla pracownika i pracodawcy w obszarze m.in.:

  • podatków pracowniczych i
  • ubezpieczeń społecznych.

Sprawdź czy Twoja organizacja jest narażona na ryzyka w związku z tym, że pracownicy świadczą pracę w trybie zdalnym z zagranicy. 

Wypełnij krótki test, aby wstępnie sprawdzić sytuację w Twojej organizacji i uzyskać wskazówki* co do dalszych kroków. >>Wypełnij test<<


Masz pytania dotyczące testu? Wyślij email


*Wskazówki nie stanowią porady prawnej. Wszystkie informacje są poufne.