Pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie psychiczne pracowników | PRO HR listopad 2020

2020.11.12

W Kodeksie pracy brak jest regulacji odnoszących się bezpośrednio do ochrony zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Nie oznacza to jednak, że na pracodawcach nie spoczywają w tym zakresie żadne obowiązki. 

W miejscu pracy występuje wiele psychospołecznych zagrożeń dla zdrowia jak chociażby praca w systemie zmianowym i zmiany nocne oraz długie lub nietypowe godziny pracy czy złe relacje z przełożonymi, stres. 

Zły stan zdrowia psychicznego może prowadzić do obniżenia jakości i wydajności pracy. Z kolei depresja i wypalenie zawodowe mogą stać się nawet przyczyną niezdolności do pracy lub wypadku.

Jak pracodawca powinien wspierać zdrowie psychiczne pracowników?

Do najważniejszych obowiązków pracodawcy w tym zakresie można zaliczyć: 

  • przeciwdziałanie uciążliwości pracy,  
  • przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi, 
  • dbałość o dobrą atmosferę w pracy.

Więcej w newsletterze dotyczącym zagadnień prawa HR – PRO HR listopad 2020.