PRO HR Year Book 2022

2023.01.23

Jako że wielu pracodawców czeka na nowe przepisy dot. pracy zdalnej, które zastąpią kodeksową telepracę i pracę zdalną „covidową”, dwa teksty poświęcamy tej tematyce. W pierwszym z nich Iwona Jaroszewska-Ignatowska podpowiada, jak radzić sobie z czasem pracy pracowników zdalnych oraz jak zachęcić pracowników do powrotu do biura. W drugim, Agnieszka Anusewicz omawia obowiązki pracodawców wobec pracowników zdalnych z zakresu bhp.

Dominika Dörre-Kolasa i Michalina Kaczmarczyk podpowiadają, przez jaki czas od zakończenia rekrutacji można przechowywać dane kandydatów i jak to w razie kontroli uzasadnić, zaś Janusz Tomczak i Ewelina Rutkowska przybliżają temat odpowiedzialności menedżerów i zarządzania ryzykiem niezgodności w spółkach kapitałowych w świetle ostatnich zmian w kodeksie spółek handlowych.

Rok 2022 był rokiem wyzwań w obszarze global mobility, przede wszystkim z uwagi na wojnę w Ukrainie, i tak go postrzegają Michał Kacprzyk, Anna Bloch-Kurzyńska i Jan Pietruczuk – autorzy kolejnego tekstu. Przybliżają w nim reformę prawa imigracyjnego z początku 2022 r. dedykowaną wszystkim cudzoziemcom, a następnie regulacje dot. obywateli Ukrainy i członków ich rodzin.

Procesowym tematem tego wydania jest powrót pracownika do pracy po wyroku sądu przywracającego do pracy. Anna Boguska i Piotr Lewandowski wyjaśniają, jakie warunki musi spełnić pracownik i jakie obowiązki ciążą pracodawcy. 

Z kolei, tematem podatkowym jest Polski Ład i jego konsekwencje. W swoim tekście Katarzyna Serwińska i Tomasz Kret wskazują na jego wady i zalety, a także na to, jak te wady są korygowane. Zwracają też uwagę na sankcję za nielegalne zatrudnienie, wpływ Polskiego Ładu na rozliczenie roczne za 2022 rok i nowy wzór formularza PIT-2.

Nasz coroczny cykl artykułów kończy tekst nt. obowiązków informacyjnych banków i domów maklerskich dot. różnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć autorstwa Natalii Krzyżankiewicz.

Zapraszamy do lektury PRO HR Year Book 2022