Praca zdalna i kontrole trzeźwości uchwalone | PRO HR Alert

2022.12.02

Sejm uchwalił wczoraj ustawę dotyczącą pracy zdalnej i kontroli trzeźwości. Teraz czekamy na stanowisko Senatu. 

1.    Praca zdalna:
 • przepisy zaczną obowiązywać 2 miesiące od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, 
 • pracodawca poniesie koszty pracy zdalnej,
 • pracownik musi złożyć sporo oświadczeń,
 • praca zdalna na polecenie dopuszczalna podczas stanu zagrożenia epidemicznego i 3 miesiące później. Praca zdalna Covidowa przestanie obowiązywać!
 • pracodawca musi wprowadzić regulamin pracy zdalnej. Trzeba go skonsultować z przedstawicielami pracowników.
 • jeśli u pracodawcy są związki zawodowe, zasady pracy zdalnej trzeba uzgodnić w porozumieniu. Po 30 dniach można je wprowadzić samodzielnie.
 • o pracę zdalną będą mogli wnioskować rodzice dzieci w wieku do 4 lat i pracownice w ciąży,
 • będzie praca zdalna okazjonalna, do 24 dni w roku, bez wielu dokumentów i kosztów dla pracodawcy,
2.    Kontrola trzeźwości i na obecność środków działających podobnie do alkoholu:
 • przepisy zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw,
 • kontrola może być stosowana w celu ochrony życia i zdrowia pracowników i innych osób lub ochrony mienia,
 • będą 2 formy kontroli: prewencyjna i w przypadku podejrzenia (!),
 • dokumenty z badania przechowujemy w aktach osobowych,
 • bez zasady „0 tolerancji” (!): wynik poniżej 0,2‰ lub 0,1 mg – osoba uważana za trzeźwą a wynik badania nie może być w aktach osobowych,
 • pracodawca musi uregulować zasady kontroli w regulaminie pracy, układzie zbiorowym lub obwieszczeniu, 
 • pracodawca musi wskazać grupy kontrolowanych pracowników, sposób jej przeprowadzania, rodzaj urządzenia oraz czas i częstotliwość kontroli, 
 • pracodawca musi powiadomić pracowników o wprowadzeniu kontroli 2 tygodnie wcześniej, 
 • kontrola także wobec osób na umowach cywilnoprawnych – tylko gdy pracodawca jest stroną umowy.

Ustawą będzie teraz zajmował się Senat.
 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących powyższego zagadnienia prosimy o kontakt.