Agnieszka Anusewicz

Adwokat / Starszy prawnik

Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowe Studium Prawa Nowoczesnych Technologii na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa pracy, dotyczących w szczególności roszczeń pracowników związanych z rozwiązaniem umów o pracę oraz mobbingiem i dyskryminacją.