Anna Bloch-Kurzyńska

Młodszy prawnik / Prawnik

Anna specjalizuje się w zakresie prawa imigracyjnego oraz prawa pracy.

Doradza klientom w kwestiach związanych z legalnością pobytu i pracy cudzoziemców oraz międzynarodowej mobilności pracowników. 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych „Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych – kadry i płace” na Uczelni Łazarskiego. Stypendystka programu Erasmus+ na Uniwersytecie w Lund w Szwecji.
 

Publikacje książkowe:
Dokumentacja pracownicza. Jak przejść na formę elektroniczną?