Pracodawcy nie będą mogli więcej korzystać z uproszczonej ścieżki legalizacji pracy obywateli Rosji na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi | PRO HR Alert

2022.09.29

Zmiany mają zostać wprowadzone w październiku 2022 r. Wynika to ze zaktualizowanego wykazu prac legislacyjnych Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Nie udostępniono informacji, czy dotychczas wydane oświadczenia dla obywateli Rosji zachowają swoja ważność, czy też zostaną uchylone.

W tym drugim przypadku pracodawcy będą musieli zadbać o niezwłoczne uzyskanie zezwoleń na pracę. 

Ograniczenia obejmą także wyłączenie Rosji z listy państw, dla których obywateli wydaje się zezwolenia na pracę sezonową bez obowiązku uzyskiwania informacji starosty.

Ponadto, dotychczasowa możliwość uzyskiwania zezwolenia na pracę dla obywateli Rosji, wykonujących prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym, bez informacji starosty, również zostanie wyłączona.