Ważne zmiany dla cudzoziemców i ich pracodawców | PRO HR Alert

2022.12.19

Ważne zmiany dla cudzoziemców i ich pracodawców. Ustawa może wejść w życie w ciągu kilku dni. Nowe przepisy dotyczą głownie obywateli Ukrainy, ale w ograniczonym stopniu również wszystkich cudzoziemców przebywających w Polsce. 

Prezentujemy najważniejsze zmiany. 

1.  Zezwolenia na pobyt dla obywateli Ukrainy na nowych zasadach 


Obecne przepisy 

Obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski po 24.02.2022 r., tj. po dniu wybuchu wojny, nie byli pewni swojego statusu. Dotychczasowa ustawa pozwalała na złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy na uproszczonych zasadach. Złożenie wniosku stało się możliwe po 9 miesiącach od dnia wjazdu do Polski. Zapowiadana nowelizacja miała jednak wprowadzić przepis, który nakazywałby pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Ostatecznie taki przepis znalazł się w ustawie, a zatem obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek w ostatnich tygodniach nie osiągną spodziewanego efektu. 

Zmiana

Złożone na uproszczonych zasadach wnioski pobytowe obywateli Ukrainy którzy wjechali do Polski po 24.02.2022 r. pozostają bez rozpoznania. W zamian obywatele Ukrainy mogą składać wnioski o wydanie zezwoleń na pobyt począwszy od 1.04.2023 r. 


2. Nowe zasady składania powiadomień o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy 


Obecne przepisy 

Pracodawca, którego pracownik rozpoczął pracę oraz otrzymał zezwolenie na pobyt czasowy, gdzie wskazano na zwolnienie z wymogu posiadania zezwolenia na pracę na podstawienie powiadomienia nie był zobowiązany do ponownego składania takiego powiadomienia.

Zmiana

Pracodawca, którego pracownik rozpoczął pracę oraz otrzymał zezwolenie na pobyt czasowy, gdzie wskazano na zwolnienie z wymogu posiadania zezwolenia na pracę na podstawienie powiadomienia jest zobowiązany do ponownego złożenia takiego powiadomienia. Pracodawca musi dopełnić obowiązku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji pobytowej.  W przypadku wcześniej wydanych decyzji pobytowych, powiadomienia można dokonać z mocą wsteczną w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy. 


3.  Przedłużenie podstaw pobytowych obywateli Ukrainy 


Obecne przepisy 

Podstawy pobytowe obywateli Ukrainy (m.in. wizy oraz zezwolenia na pobyt) ulegały przedłużeniu do 31.12.2022 r.

Zmiana 

Podstawy pobytowe obywateli Ukrainy (m.in. wizy oraz zezwolenia na pobyt) ulegają przedłużeniu do 24.08.2023 r.


4. Przedłużenie tytułów pobytowych oraz zezwoleń na pracę dla wszystkich cudzoziemców przebywających w Polsce


Obecne przepisy 

Wszelkie podstawy pobytowe (m.in. wizy oraz zezwolenia na pobyt) oraz zezwolenia na pracę (w tym oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy), które wygasły w okresie trwania epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ulegały przedłużeniu do 30 dni po zakończeniu tego ze stanów który obowiązywałby jako ostatni.  

Zmiana

Wszelkie tytuły pobytowe (m.in. wizy oraz zezwolenia na pobyt) które wygasły w okresie trwania epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ulegają przedłużeniu do 23.08.2023 r. Zezwolenia na pracę (w tym oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy) ulegają przedłużeniu wedle niezmienionych zasad.