Natalia Łokińska

Adwokat / Prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Laureatka Konkursu przedmiotowego z zakresu prawa pracy. Co roku nagradzana stypendium rektorskim dla najlepszych studentów. Studia ukończyła z wyróżnieniem. Pracę magisterską, dotyczącą problematyki szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy w przypadku zwolnień grupowych, napisała pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Krzysztofa Wojciecha Barana. Wcześniej zdobywała doświadczenie zawodowe w lubelskich i krakowskich kancelariach, a także w sądach w wydziałach cywilnych.

Publikacje książkowe:
Mobbing w miejscu pracy. Ochrona pracowników po zmianach Kodeksu pracy