Natalia Krzyżankiewicz

Adwokat / Starszy prawnik

Kieruje praktyką wynagrodzeń w sektorze finansowym. 

Opracowuje oraz weryfikuje polityki i sprawozdania wynagrodzeń dla risk-takerów. Wspiera instytucje finansowe w raportowaniu danych niefinansowych. Ma doświadczenie w zatrudnianiu i zwalnianiu kadry menadżerskiej.

Doradza polskim i zagranicznym klientom w zakresie prawa HR, w szczególności przy nawiązywaniu oraz rozwiązywaniu stosunków pracy. Wspiera klientów we wdrażaniu wewnątrzzakładowych regulacji prawnych. 

Reprezentuje pracodawców w postępowaniach sądowych związanych m.in. z rozwiązywaniem stosunku pracy, dyskryminacją i nierównym traktowaniem, a także w sprawach o wypłatę zmiennych składników wynagrodzeń. 

Publikacje książkowe:
Prawo HR w okresie pandemii Mobbing w miejscu pracy. Ochrona pracowników po zmianach Kodeksu pracy