Jan Pietruczuk

Młodszy prawnik / Prawnik

Jan zajmuje się prawem HR i prawem imigracyjnym, w szczególności kwestiami legalizacji pobytu i pracy pracowników. Prowadzi postępowania administracyjne, a także doradza w zakresie spraw związanych z zatrudnieniem i przebywaniem w Polsce.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.