Jan Pietruczuk

Konsultant /

Jan zajmuje się prawem HR i prawem imigracyjnym, w szczególności kwestiami legalizacji pobytu i pracy pracowników. Prowadzi postępowania administracyjne, a także doradza cudzoziemcom w zakresie spraw związanych z zatrudnieniem i przebywaniem w Polsce. 

 

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest zaangażowany w działalność ruchu naukowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnił funkcję prezesa Koła Naukowego Prawo i Wschód.