Prawo karne biznesu i compliance

Świadczymy kompleksowe usługi na rzecz przedsiębiorców w zakresie prawa karnego gospodarczego i compliance. 

Projektujemy i wdrażamy wewnętrzne regulacje compliance. Bierzemy udział w postępowaniach wyjaśniających i prokuratorskich. 

Dzięki znajomości regulacji zagranicznych oraz bieżącej współpracy z kancelariami europejskimi, uwzględniamy w naszej pracy również międzynarodowe przepisy wpływające na funkcjonowanie przedsiębiorców na terenie Polski (m.in. FCPA, UK Bribery Act, Sapin II). Zapewniamy pomoc prawną z zakresu prawa karnego również poza granicami Polski. 

Zarządzająca praktyką Prawa Karnego Biznesu i compliance – adwokat Janusz Tomczak jest członkiem licznych organizacji międzynarodowych zrzeszających prawników zajmujących się zagadnieniami white collar crimes i compliance.

Współpracujemy z agencjami detektywistycznymi oraz specjalistami z zakresu informatyki śledczej i audytów śledczych. 

 
Prawo karne biznesu

Efektywnie eliminujemy zagrożenia mogące prowadzić do odpowiedzialności karnej lub wykroczeniowej, wynikającej z prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowujemy opinie w sprawie ryzyka odpowiedzialności karnej oraz przeprowadzamy oceny związane z konkretnymi zdarzeniami gospodarczymi. 

Reprezentujemy pokrzywdzonych przed organami ścigania i organami administracji. Uczestniczymy w postępowaniach karnych i wykroczeniowych, zarówno w charakterze pełnomocników pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, jak i obrońców podejrzanych i oskarżonych. 

Doradzamy optymalne taktyki procesowe i informujemy o możliwych scenariuszach rozwoju sprawy. Reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania. 

Uczestniczymy w mediacjach i negocjacjach. 

Prowadzimy sprawy dotyczące naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

 
Compliance

Podejmujemy działania mające na celu zapewnienie zgodności funkcjonowania przedsiębiorców z przepisami prawa. 

Przeprowadzamy audyty istniejących regulacji i dostosowujemy je do struktur organizacyjnych oraz charakterystyki prowadzonej działalności. 

Dążąc do budowania etycznego środowiska pracy i optymalizacji ryzyka sytuacji kryzysowych, opracowujemy systemy wewnętrznych regulacji compliance, wspieramy w ich wdrażaniu i zapoznaniu z nimi pracowników oraz monitorowaniu i weryfikowaniu ich skuteczności.

Wdrażamy programy przeciwdziałania nadużyciom, w tym korupcji.

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających z zakresu występowania nadużyć i sytuacji kryzysowych. Przygotowujemy strategie prowadzenia postępowania, podejmujemy czynności wyjaśniające oraz przygotowujemy raporty z rekomendacjami opartymi na ustaleniach.