Compliance Day 2021 | Najważniejsze wnioski

2021.10.06

Kolejna, piąta już edycja Compliance Day poświęcona była ochronie sygnalisty, roli HR we wdrożeniu systemu zgodności oraz najnowszym trendom compliance na świecie. 

Zaproszeni goście oraz partnerzy naszej Kancelarii poruszali istotne zagadnienia compliance w związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia dyrektywy unijnej o ochronie sygnalisty.

 
Jakie są najważniejsze wnioski z tych dyskusji?

 

 • Zakres ochrony sygnalisty już dzisiaj wynika z bogatego orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego krytykanctwa
 • Obecne rozwiązania prawne już dzisiaj zapewniają dużą ochronę sygnalisty
 • HR jest kluczem do zbudowania efektywnego compliance
 • Compliance musi być spójny z wartościami firmy
 • Procedury nie są wcale najważniejsze
 • Kluczowa jest komunikacja: spójna, responsywna, życiowa i powtarzalna
 • Kanały zgłoszeń muszą uwzględniać zasady komunikacji w organizacji
 • Nie ma jednego rozwiązania compliance – skuteczność systemu zależy w dużej mierze od dostosowania systemu do zasad funkcjonowania organizacji przy uwzględnieniu celu compliance
 • Compliance musi odpowiadać na postulaty well-being m.in. w zakresie ograniczania ryzyka toksycznych miejsc pracy.

Termin wdrożenia dyrektywy już się zbliża (17 grudnia 2021 roku)! Sugerujemy podjąć następujące działania: 

 

 • Ustalenie czy dyrektywa będzie obejmowała daną organizację przy założeniu minimalnego zakresu wdrożenia i ograniczenia jej do prawa UE
 • Weryfikacja kanałów komunikowania nieprawidłowości pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, anonimowości, poziomu ryzyka i wielkości organizacji
 • Ocena skuteczności obecnych kanałów komunikacji (np. testem Jednego Pytania)
 • Ocena procedur i polityk dotyczących zgłaszania nieprawidłowości (korupcja, łapówkarstwo, mobbing, molestowanie, dyskryminacja, konflikt interesów, obecność w mediach społecznościowych, środowisko, bhp, itp.) i ich zorganizowanie szkoleń dla pracowników w zakresie compliance

Cykl wideo | Zapraszamy do obejrzenia materiałów wideo, w którym dowiedz się jak wdrożyć system whistleblowingu w prawidłowy i skuteczny sposób.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z nami:


Janusz Tomczak 

Łukasz Kuczkowski