VIII Forum Corporate Legal Counsel

2018.01.18

Zapraszamy do udziału w konferencji VIII Forum Corporate Legal Counsel, które odbędzie się 15-16 lutego w Warszawie. 

Adw. Dominika Stępińska-Duch wygłosi prelekcję 16 lutego br. na temat: 

Internet i informatyka jako źródło nadużycia albo informacji o nadużyciu

  • Kanały zgłaszania podejrzenia nadużyć
  • Naruszanie dobra pracodawcy i popełnienie przestępstwa przez internet
  • Internet ma siedzibę w Warszawie – organy ścigania a internet


 Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj.