Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem | Biblioteka PRO HR

2020.11.27

Publikacja to pierwsze kompleksowe opracowanie prawa karnego w dziedzinie zatrudnienia.

 

Przedstawia podstawowe informacje o prawie karnym i wykroczeń oraz komentarz do wszystkich przestępstw i wykroczeń związanych z zatrudnieniem.

Autorem publikacji jest dr adw. Damian Tokarczyk

O czym jest książka „Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz”?


Publikacja opisuje wszystkie znane Autorowi ustawy przewidujące odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia pracownicze. Zaprezentowano w niej najważniejsze instytucje prawa karnego i wykroczeń na tle przestępstw i wykroczeń prawa pracy. 

Autor książki skupił się na:

 • charakterystyce prawa karnego pracy,
 • podstawowych informacjach o prawie karnym i prawie wykroczeń, 
 • komentarzu do przepisów określających przestępstwa i wykroczenia związane z prawem pracy. 

Książka „Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz" stanowi praktyczny podręcznik przeznaczony dla praktyków wymiaru sprawiedliwości (adwokatów i radców prawnych), prawników tworzących działy prawne i HR oraz funkcjonariuszy, prowadzących postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia prawa pracy. 

Spis treści książki „Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz”
 
 • Wprowadzenie
 • Część I. Prawo karne, prawo pracy i prawo karne pracy – próba modelowego ujęcia
 • Prawo karne – prawo pracy – prawo karne pracy. Próba modelowego ujęcia
 • Przestępstwo a wykroczenie
 • Zbieg przepisów/czynów karalnych
 • Struktura przestępstwa i wykroczenia
 • Znamiona przestępstwa/wykroczenia
 • Zasady odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej
 • Ściganie przestępstw i wykroczeń
 • Część II. Komentarz do poszczególnych przepisów prawa karnego prawa pracy

Publikacja została wydana przez wydawnictwo Wolters Kluwer i jest dostępna w sklepie online.