Biuro Zarządu 2018

18 października br. adw. Dominika Stępińska-Duch wygłosi prelekcje podczas konferencji: Biuro Zarządu 2018 organizowanej przez Puls Biznesu w Warszawie. 

9:00 Compliance dla szefa biura zarządu

Podczas prelekcji omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Aktualny stan prawa compliance w Polsce (ustawa o jawności życia publicznego, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, tajemnica przedsiębiorstwa, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, ochrona sygnalistów)
  • Podział obowiązków w strukturze organizacyjnej warunkiem funkcjonowania systemu compliance
  • RODO a wewnętrzne postępowanie wyjaśniające

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj.

Prelegenci