Biuro Zarządu 2018

18 października br. adw. Dominika Stępińska-Duch wygłosi prelekcje podczas konferencji: Biuro Zarządu 2018 organizowanej przez Puls Biznesu w Warszawie. 

9:00 Compliance dla szefa biura zarządu

Podczas prelekcji omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • Aktualny stan prawa compliance w Polsce (ustawa o jawności życia publicznego, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, tajemnica przedsiębiorstwa, odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, ochrona sygnalistów)
  • Podział obowiązków w strukturze organizacyjnej warunkiem funkcjonowania systemu compliance
  • RODO a wewnętrzne postępowanie wyjaśniające

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj.

Prelegenci

Dominika Stępińska-Duch
Adwokat

Partner, adwokat. Specjalizuje się w postępowaniach karnych gospodarczych, również w aspekcie transgranicznym. Doradza Klientom w kwestiach związanych z budową, wdrażaniem i monitorowaniem procedur compliance. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza Spółkom w przeciwdziałaniu nadużyciom oraz wspiera Klientów w sytuacjach kryzysowych, gdy nadużycia występują. Prowadzi szkolenia z obszaru compliance i odpowiedzialności karnej kadry zarządzającej. Jest członkiem Stowarzyszenia Compliance Polska, członkiem European Criminal Bar Association Advisory Board oraz Sekretarzem Generalnym European Fraud and Compliance Lawyers.