Piątki z HR przy krakowskim obwarzanku - Compliance 2018 - nowe standardy regulacji wewnętrznych

W południe każdego pierwszego piątku miesiąca zapraszamy do krakowskiego biura Raczkowski Paruch przy ul. Krupniczej 16 na nowy cykl spotkań Piątki z prawem HR przy krakowskim obwarzanku. 

Pierwsze spotkanie już 2 marca br., w godzinach 12:00 – 15:00. Będzie poświęcone zagadnieniom compliance. Spotkanie poprowadzi adw. dr Damian Tokarczyk. 

Omówione zostaną następujące zagadnienia:

1) Whistleblowing i wewnętrzne postępowanie wyjaśniające. Projektowane akty prawne, w szczególności ustawa o jawności życia publicznego i ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu obligują polskich przedsiębiorców, nie tylko z rynku finansowego, do wprowadzenia procedur przyjmowania zgłoszeń o potencjalnych nadużyciach oraz trybu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego. Czerpiąc  z doświadczeń podobnych regulacji obowiązujących już dzisiaj w wielu krajach europejskich, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Francji, przedstawimy Państwu niezbędne elementy takich regulacji i dobre praktyki związane z instytucją sygnalisty. 
 
2) Procedura antykorupcyjna. Projekt ustawy o jawności życia publicznego przewiduje obowiązek wprowadzenia w organizacji kodeksu antykorupcyjnego, klauzul antykorupcyjnych w umowach i procedury przyjmowania przez pracowników firm prezentów i innych korzyści. Wszystkie wymienione regulacje musza nie tylko zostać skutecznie wdrożone w organizacji, ale też stosowane w praktyce, od groźbą surowych kar pieniężnych. Również w tym obszarze chcemy podzielić się z Państwem naszymi spostrzeżeniami, łącząc nowe regulacje z naszymi wcześniejszymi doświadczeniami. 
 
3) Szkolenie pracowników. Skuteczność systemu compliance zależy od tego czy zostanie on właściwie zakomunikowany pracownikom i czy kadra zarządzająca, w szczególności zarząd, będą uczestniczyć w jego aplikowaniu. Przedstawimy Państwu sposoby skutecznego wdrożenia regulacji wewnętrznych oraz zapewnieniu ich aktualności. 
 
Poruszone zostaną nie tylko zagadnienia znane już z polskich i zagranicznych regulacji, ale też projektowane akty prawne regulujące działalność wewnętrzną polskich firm. 
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Pytania oraz zgłoszenia prosimy kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu
 

 

Prelegenci

Doktor nauk prawnych, adwokat specjalizujący się w prawie i postępowaniu karnym. Specjalista z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym opracowywania procedur i dokumentów związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Z Kancelarią związany od września 2016 r. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w postępowaniach prokuratorskich i sądowych, w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, drogowych i błędów medycznych. Zaufanie Klientów pozyskuje dzięki merytorycznemu przygotowaniu do sprawy, doświadczeniu procesowemu wzbogaconemu wiedzą naukową i umiejętnościom retorycznym. Prowadzi szkolenia z zakresu odpowiedzialności karnej w biznesie, oraz compliance. Jest autorem artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach prawniczych, w tym w Państwie i Prawie, Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym oraz Czasopiśmie Adwokatury Polskiej Palestra. Publikuje także artykuły popularnonaukowe.