Drugie podejście do projektu ustawy o sygnalistach – co się zmienia? | PRO HR Alert

2022.04.13

Nowy projekt ustawy o ochronie sygnalistów opublikowany. Przedstawiamy podsumowanie najważniejszych zmian. 

  • Więcej podmiotów zobowiązanych do wdrożenia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa. Obowiązek będzie ciążył na podmiotach, na rzecz których wykonuje pracę co najmniej 50 osób – do osiągnięcia progu należy zatem liczyć nie tylko pracowników (jak dotychczas), ale także wszystkie osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Podmiot nie musi być przy tym pracodawcą.
  • Dłuższe vacatio legis ; podmioty prywatne, na rzecz których wykonuje pracę co najmniej 250 osób przyjmują procedurę wewnętrzną w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy (realnie mają więc 3 miesiące na dostosowanie się do nowych wymogów w związku z dwumiesięcznym vacatio legis). Podmioty prywatne, na rzecz których wykonuje pracę co najmniej 50 i mniej niż 250 osób, przyjmują procedurę do dnia 17 grudnia 2023 r.
  • Termin konsultacji procedury zgłaszania naruszeń prawa ze strona społeczną, – mają one trwać nie mniej niż 7 a nie więcej niż 14 dni od przedstawienia stronie społecznej projektu procedury.
  • Rozszerzeniu ulega katalog osób zgłaszających lub ujawniających publicznie informacje o naruszeniu prawa o m.in. pracowników tymczasowych, funkcjonariuszy, żołnierzy zawodowych.
  • Zgłaszający ma być chroniony nie tylko przed działaniami odwetowymi, ale także przed próbami czy groźbami zastosowania takich działań.
  • Procedura wewnętrzna może przewidywać „system zachęt” dla osób zgłaszających.
  • Dane w rejestrze zgłoszeń mają być przechowywane przez 12 miesięcy (a nie przez 5 lat jak w pierwotnie projektowano).
  • Złagodzono niektóre z projektowanych kar za czyny zabronione m.in. za brak wdrożenia procedury wewnętrznej.

Chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z nami: Łukasz Kuczkowski, Janusz Tomczak, Ewelina Rutkowska.