III Forum Compliance Officer

Zapraszamy do udziału w konferencji III Forum Compliance Officer, które odbędzie się 20-21 lutego w Warszawie. 

Adw. Dominika Stępińska-Duch wygłosi prelekcję 20 lutego br. na temat: 

Odpowiedzialność prawna szefów compliance

szef compliance jako menadżer odpowiedzialny za zgodność i zarządzanie kryzysem
zasady odpowiedzialności osobistej za przestępstwa lub wykroczenia
obszary odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej szefa compliance


Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne tutaj. 

Prelegenci

Dominika Stępińska-Duch
Adwokat

Partner, adwokat. Specjalizuje się w postępowaniach karnych gospodarczych, również w aspekcie transgranicznym. Doradza Klientom w kwestiach związanych z budową, wdrażaniem i monitorowaniem procedur compliance. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza Spółkom w przeciwdziałaniu nadużyciom oraz wspiera Klientów w sytuacjach kryzysowych, gdy nadużycia występują. Prowadzi szkolenia z obszaru compliance i odpowiedzialności karnej kadry zarządzającej. Jest członkiem Stowarzyszenia Compliance Polska, członkiem European Criminal Bar Association Advisory Board oraz Sekretarzem Generalnym European Fraud and Compliance Lawyers.