Compliance Day 2018

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Compliance Day, która odbędzie się 21 marca br. w godz. 9:00 – 15:45 w Hotelu Bristol, przy ul. Krakowskie Przedmieście 42/44 w Warszawie. Wydarzenie w całości poświęcone będzie tematyce compliance.
Spotkanie dedykowane jest praktykom − prawnikom, osobom zarządzającym zasobami ludzkimi, compliance officer’om oraz wszystkim zainteresowanym problematyką compliance. Prelegentami wydarzenia będą Prawnicy Kancelarii oraz zaproszeni goście
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

Agenda

9:00 – 9:30 – Rejestracja uczestników  
9:30 – 9:45 – Wprowadzenie - r. pr. Sławomir Paruch, partner, Raczkowski oraz  adw. Dominika Stępińska-Duch, partner, Raczkowski 


Panel I 9:45 – 11:15 
Wokół jawności życia publicznego 

System compliance w projekcie ustawy o jawności życia publicznego – szansa i wyzwanie. Projekt nakłada na średnich i dużych przedsiębiorców obowiązek wdrożenia systemu antykorupcyjnego. Nad wdrożeniem realnego i skutecznego programu czuwać będzie kontroler – Centralne Biuro Antykorupcyjne, oraz whistleblower – wewnętrzny i prokuratorski. O szansach i wyzwaniach związanych z jawnością publicznego dyskutować będą: r pr. Tobiasz Adam Kowalczyk, Head of Legal & Public Policy, Volkswagen, r. pr. Sławomir Paruch, partner, Raczkowski oraz adw. dr Damian Tokarczyk, Raczkowski. 


>> Przerwa kawowa 11:15 – 11:45

Panel II 11:45 – 13:15
Social media a compliance (cz. I) 

Coraz więcej osób dzieli się swoim życiem zawodowym i prywatnym w social mediach. Facebook, Instagram, Snapchat, Vero, LinkedIn to tylko niektóre z miejsc w globalnej sieci, w których dochodzi do przenikania się spraw prywatnych i zawodowych. Jednocześnie coraz więcej pracodawców przywiązuje wagę kogo rekrutuje oraz zwraca uwagę na zachowania pracowników również po godzinach pracy. Dla niektórych pracodawców kluczowe staje się zachowanie apolityczności, szacunek dla różnorodności oraz utrzymanie dobrego imienia wypracowywanego przez lata. Dla jeszcze innych Internet staje się źródłem informacji o naruszeniach obowiązków pracowniczych przez pracowników. Jakie zatem uprawienia ma pracodawca rekrutując pracowników do pracy i zasięgając informacji o nich z mediów społecznościowych oraz w jakim zakresie może monitorować życie prywatne i zawodowe pracowników w sieci? Gdzie zaczyna się prywatność pracownika? Z jakich narzędzi można korzystać, aby pozyskać interesujące nas informacje? Co z ochroną danych osobowych?
Dyskusję prowadzić będą: r. pr. dr Dominika Dorre-Kolasa, partner, Raczkowski, r. pr. dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, partner Raczkowski


>> Lunch 13:15 – 14:15


Panel III 14:15 – 15:45
Social media a procedury compliance (cz. II)

Pracodawcy przywiązujący coraz większą wagę do swojego wizerunku, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, mający jednocześnie świadomość obecności swoich pracowników w mediach społecznościowych tworzą procedury regulujące te zachowania. Pojawiają się zatem pytania w jakim zakresie można regulować w procedurach zarówno kwestie monitorowania aktywności pracowników w sieci, jak i jej ograniczania? Czy można narzucać pracownikom tę obecność szkoląc ich z tego, w jaki sposób powinni promować swoją osobę, a przy okazji pracodawcę? Jak to robić zgodnie z prawem (polityki, compliance, szkolenia).  Na te tematy będą dyskutować: r. pr. Łukasz Kuczkowski, partner, Raczkowski, adw. Dominika Stępińska-Duch, partner, Raczkowski.
 

Prelegenci

Dominika Stępińska-Duch
Adwokat

Partner, adwokat. Specjalizuje się w postępowaniach karnych gospodarczych, również w aspekcie transgranicznym. Doradza Klientom w kwestiach związanych z budową, wdrażaniem i monitorowaniem procedur compliance. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających. Doradza Spółkom w przeciwdziałaniu nadużyciom oraz wspiera Klientów w sytuacjach kryzysowych, gdy nadużycia występują. Prowadzi szkolenia z obszaru compliance i odpowiedzialności karnej kadry zarządzającej. Jest członkiem Stowarzyszenia Compliance Polska, członkiem European Criminal Bar Association Advisory Board oraz Sekretarzem Generalnym European Fraud and Compliance Lawyers.

Radca prawny, Master of Executive MBA, Partner. Kieruje biurem kancelarii w Poznaniu. Od ponad 15 lat doradza klientom w zakresie prawa pracy. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zbiorowych stosunkach pracy, w tym w zakresie rozwiązywania i wdrażania układów zbiorowych i innych porozumień ze stroną związkową, gwarancji pracowniczych, prowadzenia sporów zbiorowych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Prowadził szereg restrukturyzacji pracowniczych obejmujących zarówno zwolnienia grupowe, jak i programy dobrowolnych odejść oraz inne formy zmniejszania poziomu zatrudnienia. Doradza przy zatrudnianiu kadry menedżerskiej wysokiego szczebla. Bardzo często reprezentuje klientów przed sądami pracy. Ma dużą znajomość branży transportowej i produkcyjnej. Zakładał i wspierał prowadzenie szeregu Pracowniczych Programów Emerytalnych Pracował w renomowanych polskich kancelariach.

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który ukończyła z  wyróżnieniem (10-ta lokata na liście absolwentów). Uczestniczka prac komisji sejmowej w 2003 r. nad „europejską” nowelizacją Kodeksu pracy oraz brukselskiego programu Dialogu Społecznego w Unii Europejskiej.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy. Po odbyciu aplikacji sądowej była dyrektorem działu prawnego firmy doradczej oraz pracowała jako in-house w firmie korporacyjnej, co pozwoliło jej dobrze poznać potrzeby Klientów korporacyjnych i wypracować szczególnie cenione przez Klientów biznesowe podejście do rozwiązywania problemów z obszaru HR. Pracowała również w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Przez kolejne 10 lat prowadziła własną Kancelarię Prawa Pracy, zarządzając 8-osobowym zespołem prawników, obsługując w sposób stały ok. 40 klientów korporacyjnych.

Specjalizuje się przede wszystkim w problematyce czasu pracy, także w zakresie wdrożenia oraz działania ERCP, transferów, zwolnień grupowych, programów dobrowolnych odejść, pracy tymczasowej, outsourcingu, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, rozwiązywaniu umów o pracę, negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym również podczas sporów zbiorowych. Pomaga firmom w stosowaniu przepisów prawa pracy z uwzględnieniem ich potrzeb biznesowych oraz korporacyjnych zasad etyki i wartości.

Była wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Łódzkim,  a wcześniej w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku „Prawo i Administracja" oraz w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem na kierunkach: „Podyplomowe Prawo pracy" oraz „Zarządzanie Personelem".

Prelegentka podczas konwentów, konferencji i sympozjów. Prowadzi z powodzeniem warsztaty z zakresu prawa pracy dla pracowników działów personalnych oraz kadry zarządzającej pracownikami.

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner, kieruje zespołem ochrony danych osobowych. W ramach praktyki radcowskiej posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętego doradztwa biznesowego zarówno dla korporacji międzynarodowych, jak również małych i średnich przedsiębiorstw. Ceniona specjalistka  w obszarze prawa pracy oraz  ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu, dyskryminacji i ochrony danych osobowych.  Przez wiele lat była partnerem w renomowanej kancelarii zajmującej się obsługą prawną w zakresie prawa pracy.  Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu projektów wewnątrzzakładowych źródeł prawa i ich negocjowania ze związkami zawodowymi, przeprowadzaniu audytów zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie oraz wdrażaniu rekomendacji. Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz cenionym przez słuchaczy wykładowcą na Podyplomowych Studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy. Jest Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon mającej na celu  wspieranie ochrony praw człowieka w kontekście zagrożeń, jakie niesie ze sobą dynamiczny rozwój społeczeństwa nadzorowanego. Konsultantka czasopism prawniczych. Posiada rozległe doświadczenie szkoleniowe. Od początku swojej praktyki zawodowej z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry menadżerskiej oraz szkolenia i warsztaty dla członków komisji antymobbingowych. 

Doktor nauk prawnych, adwokat specjalizujący się w prawie i postępowaniu karnym. Specjalista z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym opracowywania procedur i dokumentów związanych ze stosowaniem środków bezpieczeństwa finansowego. Z Kancelarią związany od września 2016 r. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w postępowaniach prokuratorskich i sądowych, w szczególności w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych, drogowych i błędów medycznych. Zaufanie Klientów pozyskuje dzięki merytorycznemu przygotowaniu do sprawy, doświadczeniu procesowemu wzbogaconemu wiedzą naukową i umiejętnościom retorycznym. Prowadzi szkolenia z zakresu odpowiedzialności karnej w biznesie, oraz compliance. Jest autorem artykułów naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach prawniczych, w tym w Państwie i Prawie, Ruchu Prawniczym Ekonomicznym i Socjologicznym oraz Czasopiśmie Adwokatury Polskiej Palestra. Publikuje także artykuły popularnonaukowe.