Compliance Day 2018

Zapraszamy do udziału w drugiej edycji Compliance Day, która odbędzie się 21 marca br. w godz. 9:00 – 15:45 w Hotelu Bristol, przy ul. Krakowskie Przedmieście 42/44 w Warszawie. Wydarzenie w całości poświęcone będzie tematyce compliance.
Spotkanie dedykowane jest praktykom − prawnikom, osobom zarządzającym zasobami ludzkimi, compliance officer’om oraz wszystkim zainteresowanym problematyką compliance. Prelegentami wydarzenia będą Prawnicy Kancelarii oraz zaproszeni goście
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: prohrevents@raczkowski.eu 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

Agenda

9:00 – 9:30 – Rejestracja uczestników  
9:30 – 9:45 – Wprowadzenie - r. pr. Sławomir Paruch, partner, Raczkowski oraz  adw. Dominika Stępińska-Duch, partner, Raczkowski 


Panel I 9:45 – 11:15 
Wokół jawności życia publicznego 

System compliance w projekcie ustawy o jawności życia publicznego – szansa i wyzwanie. Projekt nakłada na średnich i dużych przedsiębiorców obowiązek wdrożenia systemu antykorupcyjnego. Nad wdrożeniem realnego i skutecznego programu czuwać będzie kontroler – Centralne Biuro Antykorupcyjne, oraz whistleblower – wewnętrzny i prokuratorski. O szansach i wyzwaniach związanych z jawnością publicznego dyskutować będą: r pr. Tobiasz Adam Kowalczyk, Head of Legal & Public Policy, Volkswagen, r. pr. Sławomir Paruch, partner, Raczkowski oraz adw. dr Damian Tokarczyk, Raczkowski. 


>> Przerwa kawowa 11:15 – 11:45

Panel II 11:45 – 13:15
Social media a compliance (cz. I) 

Coraz więcej osób dzieli się swoim życiem zawodowym i prywatnym w social mediach. Facebook, Instagram, Snapchat, Vero, LinkedIn to tylko niektóre z miejsc w globalnej sieci, w których dochodzi do przenikania się spraw prywatnych i zawodowych. Jednocześnie coraz więcej pracodawców przywiązuje wagę kogo rekrutuje oraz zwraca uwagę na zachowania pracowników również po godzinach pracy. Dla niektórych pracodawców kluczowe staje się zachowanie apolityczności, szacunek dla różnorodności oraz utrzymanie dobrego imienia wypracowywanego przez lata. Dla jeszcze innych Internet staje się źródłem informacji o naruszeniach obowiązków pracowniczych przez pracowników. Jakie zatem uprawienia ma pracodawca rekrutując pracowników do pracy i zasięgając informacji o nich z mediów społecznościowych oraz w jakim zakresie może monitorować życie prywatne i zawodowe pracowników w sieci? Gdzie zaczyna się prywatność pracownika? Z jakich narzędzi można korzystać, aby pozyskać interesujące nas informacje? Co z ochroną danych osobowych?
Dyskusję prowadzić będą: r. pr. dr Dominika Dorre-Kolasa, partner, Raczkowski, r. pr. dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, partner Raczkowski


>> Lunch 13:15 – 14:15


Panel III 14:15 – 15:45
Social media a procedury compliance (cz. II)

Pracodawcy przywiązujący coraz większą wagę do swojego wizerunku, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, mający jednocześnie świadomość obecności swoich pracowników w mediach społecznościowych tworzą procedury regulujące te zachowania. Pojawiają się zatem pytania w jakim zakresie można regulować w procedurach zarówno kwestie monitorowania aktywności pracowników w sieci, jak i jej ograniczania? Czy można narzucać pracownikom tę obecność szkoląc ich z tego, w jaki sposób powinni promować swoją osobę, a przy okazji pracodawcę? Jak to robić zgodnie z prawem (polityki, compliance, szkolenia).  Na te tematy będą dyskutować: r. pr. Łukasz Kuczkowski, partner, Raczkowski, adw. Dominika Stępińska-Duch, partner, Raczkowski.
 

Prelegenci

Doktor nauk prawnych / Kieruje biurem w Krakowie.

Dominika kieruje zespołem ochrony danych osobowych. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie prawa pracy i HR, ochrony danych osobowych pracowników, ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu i dyskryminacji. Doradza międzynarodowym korporacjom oraz polskim pracodawcom.

Ponadto, opracowuje projekty wewnątrzzakładowych źródeł prawa i prowadzi negocjacje ze związkami zawodowymi. Przeprowadza audyty zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie, a także doradza przy wdrażaniu rekomendacji.

Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest cenionym wykładowcą na podyplomowych studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy.

Autorka licznych książek i publikacji akademickich i publicystycznych z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych. Konsultantka wielu czasopism prawniczych. Prowadzi szkolenia i warsztaty, w szczególności dla kadry zarządzającej oraz członków komisji antymobbingowych.

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który ukończyła z  wyróżnieniem (10-ta lokata na liście absolwentów). Uczestniczka prac komisji sejmowej w 2003 r. nad „europejską” nowelizacją Kodeksu pracy oraz brukselskiego programu Dialogu Społecznego w Unii Europejskiej.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy. Po odbyciu aplikacji sądowej była dyrektorem działu prawnego firmy doradczej oraz pracowała jako in-house w firmie korporacyjnej, co pozwoliło jej dobrze poznać potrzeby Klientów korporacyjnych i wypracować szczególnie cenione przez Klientów biznesowe podejście do rozwiązywania problemów z obszaru HR. Pracowała również w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Przez kolejne 10 lat prowadziła własną Kancelarię Prawa Pracy, zarządzając 8-osobowym zespołem prawników, obsługując w sposób stały ok. 40 klientów korporacyjnych.

Specjalizuje się przede wszystkim w problematyce czasu pracy, także w zakresie wdrożenia oraz działania ERCP, transferów, zwolnień grupowych, programów dobrowolnych odejść, pracy tymczasowej, outsourcingu, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, rozwiązywaniu umów o pracę, negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym również podczas sporów zbiorowych. Pomaga firmom w stosowaniu przepisów prawa pracy z uwzględnieniem ich potrzeb biznesowych oraz korporacyjnych zasad etyki i wartości.

Była wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Łódzkim,  a wcześniej w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie na kierunku „Prawo i Administracja" oraz w Wyższej Szkole Zarządzania Personelem na kierunkach: „Podyplomowe Prawo pracy" oraz „Zarządzanie Personelem".

Prelegentka podczas konwentów, konferencji i sympozjów. Prowadzi z powodzeniem warsztaty z zakresu prawa pracy dla pracowników działów personalnych oraz kadry zarządzającej pracownikami.

Radca prawny, Master of Executive MBA, Partner. Kieruje biurem kancelarii w Poznaniu. Od ponad 15 lat doradza klientom w zakresie prawa pracy. Posiada szczególnie bogate doświadczenie w zbiorowych stosunkach pracy, w tym w zakresie rozwiązywania i wdrażania układów zbiorowych i innych porozumień ze stroną związkową, gwarancji pracowniczych, prowadzenia sporów zbiorowych i negocjacji ze związkami zawodowymi. Prowadził szereg restrukturyzacji pracowniczych obejmujących zarówno zwolnienia grupowe, jak i programy dobrowolnych odejść oraz inne formy zmniejszania poziomu zatrudnienia. Doradza przy zatrudnianiu kadry menedżerskiej wysokiego szczebla. Bardzo często reprezentuje klientów przed sądami pracy. Ma dużą znajomość branży transportowej i produkcyjnej. Zakładał i wspierał prowadzenie szeregu Pracowniczych Programów Emerytalnych Pracował w renomowanych polskich kancelariach.

Damian specjalizuje się w prowadzeniu postępowań karnych na tle prawa gospodarczego i prawa HR, a także wewnętrznych postępowań wyjaśniających ze szczególnym uwzględnieniem korupcji, mobbingu i kradzieży. Posiada bogate doświadczenie w obszarze compliance i whistleblowing.

Reprezentuje podejrzanych, oskarżonych i pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa białych kołnierzyków oraz gospodarczych związanych z zatrudnieniem.

Jako obrońca występuje w śledztwach i procesach dotyczących oszustw, wyrządzenia szkody spółkom, wypadków przy pracy i działań na szkodę pracowników.

Jako specjalista w dziedzinie compliance doradza przy projektach wdrożenia regulacji antykorupcyjnych, systemów zgłaszania nieprawidłowości oraz oceny ryzyka odpowiedzialności karnej.

Wśród jego klientów są m.in. spółki z branży farmaceutycznej, finansowej i produkcyjnej.

Autor opinii w zakresie polskiego prawa i praworządności dla sądów brytyjskich. Prelegent oraz organizator licznych szkoleń i konferencji poświęconych aspektom odpowiedzialności karnej i compliance. Autor polskich oraz zagranicznych publikacji.