Jeśli pracownik nie zachowuje prawa do premii za czas zwolnienia lekarskiego, należy doliczyć ją do podstawy wymiaru zasiłku | PRO HR Październik 2023

2023.10.27

W sytuacji odwrotnej, jeśli na zwolnieniu pracownik zachowuje prawo do premii (tzn. nie jest ona pomniejszana proporcjonalnie za czas nieobecności), to nie wlicza się jej do podstawy wymiaru zasiłku. Zasada ta wynika z art. 41 ust 1. ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Przepisy nie przewidują co w sytuacji, jeśli pracownik za pierwsze 30 dni nieobecności chorobowej zachowuje prawo do premii, ale traci je, jeśli nieobecność trwa dłużej. Wydaje się, że należałoby wtedy ponownie przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku. Na to jednak nie ma podstawy prawnej. Aby nie narazić się na zarzuty ze strony ZUS, najbezpieczniej jest wystąpić o interpretację, czy takie działanie w konkretnej sytuacji będzie prawidłowe.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Październik 2023