Koszty bezpłatnego dowozu zleceniobiorców do i z zakładu pracy są ich przychodem tylko wtedy, gdy da się je wyliczyć i przypisać konkretnemu zleceniobiorcy | PRO HR Październik 2023

2023.10.27

10 października 2023 r., WSA w Jeleniej Górze (sygn. I SA/Wr 906/2022) wydał wyrok dotyczący opodatkowania kosztów bezpłatnego dowozu zleceniobiorców do i z zakładu pracy. W orzeczeniu sąd stwierdził, że powstanie przychodu z tego tytułu i w konsekwencji jego opodatkowanie ma miejsce tylko wtedy, gdy możliwe jest jego zindywidualizowanie. Oznacza to możliwość przypisania konkretnym zleceniobiorcom konkretnych, dających się wyrazić materialnie czy pieniężnie, wartości przewozów, z których skorzystał zleceniobiorca.

Jeśli zleceniodawca nie prowadzi i nie zamierza prowadzić ewidencji zleceniobiorców, którzy z przewozów korzystają, jak również nie sprawdza obecności i nie weryfikuje kto i kiedy z nich korzystał, przychód z tego tytułu nie powstaje.

W konsekwencji, świadczenie to, jako niestanowiące przychodu podatkowego, nie powinno być również wliczane do podstawy wymiaru składek na ZUS.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Październik 2023