Ochrona tymczasowa dla obywateli Ukrainy zostanie przedłużona | PRO HR Październik 2023

2023.10.27

Komisja Europejska zaproponowała przedłużenie tymczasowej ochrony obywateli Ukrainy o kolejny rok, do 3 marca 2025 roku. UE aktywowała dyrektywę w sprawie tymczasowej ochrony 4 marca 2022 r. jednogłośną decyzją państw członkowskich. Wniosek o przedłużenie oczekuje teraz na przyjęcie przez Radę Europejską.

Wydłużenie okresu legalnego pobytu jest ważne dla pracodawców. Oznacza możliwość dłuższego zatrudnienia obywatela Ukrainy bez konieczności uzyskiwania dokumentów legalizujących pobyt i pracę. Możliwość wykonywania pracy zależy jedynie od zgłoszenia przez pracodawcę powierzenia wykonywania pracy do powiatowego urzędu pracy.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Październik 2023