Długość okresu próbnego będzie zależna od długości docelowej umowy o pracę; okres próbny przedłużany o nieobecność | PRO HR Wrzesień

2022.09.12

Obecnie trwają prace nad wdrożeniem do polskiego kodeksu pracy postanowień dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady obejmujących zagadnienia Work Life Balance. 

Projekt nowych przepisów wprowadza istotne zmiany dotyczące umów o pracę na okres próbny.

Maksymalna długość okresu próbnego (3 miesiące) zasadniczo nie ulegnie zmianie.

Natomiast nie w każdym przypadku będzie możliwość zawarcia umowy na okres 3 miesięcy. Zgodnie z założeniami projektu, czas trwania okresu próbnego ma być uzależniony od czasu trwania następnej umowy o pracę.

I tak, umowę o pracę na okres próbny będzie można zawrzeć na okres nieprzekraczający:  

  • 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy; 
  • 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy na okres co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy;
  • 3 miesiące – w przypadku zamiaru zawarcia umowy na okres co najmniej 12 miesięcy. 
  • Będzie możliwość wydłużenia umowy zawartej na ww. okresy maksymalnie o jeden miesiąc – jeżeli uzasadnia to rodzaj pracy. 

Nowością będzie także prawo stron umowy do uzgodnienia, iż umowa na okres próbny może zostać przedłużona o okres nieobecności pracownika, np. urlopu. 

Prawo do wydłużenia umowy o miesiąc oraz o czas nieobecności pracownika warto wskazać już w treści zawieranej umowy.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR wrzesień 2022