Nie trzeba konsultować wypowiedzenia pracownika, któremu nawet potrącamy składki związkowe, jeśli związek nie udzieli odpowiedzi na zapytanie o jego przynależność | PRO HR Sierpień

2022.08.11

Na wniosek pracownika pracodawca potrąca z jego wynagrodzenia i przekazuje związkowi zawodowemu składki członkowskie.

Jeżeli mimo to zapyta związek, czy dana osoba należy do niego, a związek nie odpowie, albo odpowie negatywnie, to pracodawca jest zwolniony z obowiązku konsultacji rozwiązania umowy o pracę, choćby w rzeczywistości dana osoba należała do związku.

Jeżeli w firmie jest więcej niż jeden związek, to należy pamiętać, że nawet jeżeli wiemy, że pracownik należy do jednego a nich, to dla bezpieczeństwa lepiej zapytać o członkostwo także pozostałe, może bowiem należeć również do innych organizacji, na rzecz których uiszcza składki samodzielnie, albo też mógł nie cofnąć wniosku o dokonywanie potrąceń po wystąpieniu ze związku.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR sierpień 2022