Nieznany termin wejścia w życie ustawy wdrażającej dyrektywę work-life balance poważnym zmartwieniem dla pracodawców | PRO HR Sierpień

2022.08.11

1 i 2 sierpnia 2022 r. upłynęły terminy na wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw – w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz tzw. dyrektywy work-life balance.

Na początku lipca media obiegła wiadomość, że polski ustawodawca nie planuje tego terminu dochować i nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca te przepisy unijne wejdzie w życie najpewniej 1 stycznia 2023 r. 

Tymczasem w połowie lipca prace nad projektem w Radzie Ministrów przyspieszyły.

15 lipca 2022 r. opublikowano nową wersję projektu, oznaczoną jako ostateczną.

Co najciekawsze, projektodawca utrzymał założenie, że przepisy wejdą w życie od 1 sierpnia 2022 r.

Rządowe Centrum Legislacji zwróciło uwagę, że termin ten jest nierealny.

Ministerstwo Pracy nie podzieliło takiego podejścia, ale zapowiedziało, że jeżeli okaże się on niemożliwy do dotrzymania, będzie go na bieżąco zmieniać.

Przypomnijmy, że w nowych przepisach ma dojść m.in. do znaczącego rozszerzenia obowiązku informacyjnego pracodawcy realizowanego na początku zatrudnienia.

Wykonanie tych tylko obowiązków będzie wymagało przygotowań po stronie pracodawców.

Postępowanie Ministerstwa powoduje jednak, że pracodawcy nie wiedzą, od kiedy ten obowiązek będą musieli realizować i może im zabraknąć czasu na przygotowanie się do tego.

Nie można wykluczyć, że pracodawcy będą musieli realizować ten i inne nowe obowiązki już od 1 września 2022 r.

Krótki termin wejścia w życie nowych przepisów nie byłby aż tak dużym problemem, gdyby już teraz wiadome było, choćby w przybliżeniu, kiedy on przypadnie.

Z odpowiedzi Ministerstwa Pracy na uwagę Rządowego Centrum Legislacji wynika jednak, że nawet gdy zostanie on uaktualniony, nie będzie należało się do niego szczególnie przywiązywać, jako że jeszcze niejednokrotnie może się on zmienić. 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR sierpień 2022