Obywatele Ukrainy objęci specustawą z prawem do podróżowania po strefie Schengen | PRO HR Sierpień

2022.08.11

Nowe rozwiązanie dostępne dla osób posiadających dokument elektroniczny Diia.pl oraz ważny dokument podróży.

Diia.pl to e-dokument potwierdzający podstawowe dane o obywatelu Ukrainy. Dostępny jest przez aplikację mobilną mObywatel.

Polska notyfikowała go Komisji Europejskiej, co pozwala na jego stosowanie we wszystkich krajach strefy Schengen.

Okazanie e-dokumentu wraz z ważnym dokumentem podróży umożliwia przekraczania granic zewnętrznych UE oraz pobyt w ramach strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Co istotne, pobyt w Polsce obywatela Ukrainy objętego specustawą nie wlicza się do tego okresu, co umożliwia swobodne podróżowanie po strefie Schengen bez obowiązku uzyskiwania wizy, np. w taki sam sposób jak dla posiadaczy polskich kart pobytu.

Notyfikacja dokumentu rozwiązuje problem z wjazdem do Polski.

Wcześniej, choć wjazd po wyczerpaniu okresu bezwizowego był możliwy w oparciu o zgodę komendanta placówki, to jej otrzymanie wiązało się z obowiązkiem udowodnienia celu wjazdu do Polski, co mogło wiązać się z dodatkowymi trudnościami.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR sierpień 2022