PRO HR Marzec 2022

2022.03.15

O czym jest najnowszy newsletter dla pracodawców? 


Krótkie podsumowanie 10 najważniejszych orzeczeń sądowych z zeszłego roku.

Prezydent RP podpisał specustawę ws. pomocy obywatelom Ukrainy. Na jej podstawie obywatele Ukrainy, którzy od dnia 24 lutego br. bezpośrednio i legalnie wjechali z terytorium tego państwa do Polski w związku z wojną, uzyskają prawo do legalnego pobytu przez 18 miesięcy liczonych od tego dnia.

Ochotnicy mogą zgłaszać się do attaché ds. wojskowych ambasad Ukrainy w danych krajach. Podjęcie obowiązków wojskowych w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej bez uzyskania zgody MSWiA naraża na odpowiedzialność karną.

Pracodawca ma obowiązek dokonać racjonalnych i niezbędnych usprawnień dla osoby niepełnosprawnej, aby mogła wykonywać pracę. Taki obowiązek wyłączyć może konieczność poniesienia nieproporcjonalnie wysokich kosztów bez ich zrekompensowania ze środków publicznych. 

Zostaje obowiązek noszenia maseczek, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba – choć pracodawca może obowiązek ten znieść. Zasada ta obowiązuje na razie do 31 marca 2022 r.

ZUS ma prawo zakwestionować i obniżyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Skutkiem jest obniżenie zasiłku macierzyńskiego. 

Zobacz plik PDF