18 miesięcy legalnego pobytu i prawo pracy dla obywateli Ukrainy uciekających przed wojną | PRO HR Marzec

2022.03.15

Prezydent RP podpisał specustawę ws. pomocy obywatelom Ukrainy. Na jej podstawie obywatele Ukrainy, którzy od dnia 24 lutego br. bezpośrednio i legalnie wjechali z terytorium tego państwa do Polski w związku z wojną, uzyskają prawo do legalnego pobytu przez 18 miesięcy liczonych od tego dnia.

Regulacje obejmują również obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski z terytorium innego kraju, jeśli posiadają Kartę Polaka oraz obywateli innych krajów, jeśli pozostają w związku małżeńskim z obywatelem Ukrainy.

Obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce legalnie na podstawie przepisów specustawy lub dotychczasowych przepisów będą mogli podjąć pracę bez spełniania dodatkowych wymogów, np. rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy, czy uzyskania zezwolenia na pracę.

Do uznania, że takie osoby pracują legalnie wystarczy, że pracodawca, który je zatrudni zawiadomi w ciągu 14 dni właściwy urząd pracy. Zawiadomienie będzie następować przez system teleinformatyczny praca.gov.pl. Wykonywanie pracy na tej podstawie będzie możliwe na okres do 24 miesięcy.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR marzec 2022