Niezbędne racjonalne usprawnienia dla niepełnosprawnego pracownika | PRO HR Marzec

2022.03.15

Pracodawca ma obowiązek dokonać racjonalnych i niezbędnych usprawnień dla osoby niepełnosprawnej, aby mogła wykonywać pracę.

Z reguły jest to zakup nowego wyposażenia, przedmiotów ortopedycznych, udzielenie pomocy technicznej, zmiana organizacji czasu pracy czy podziału zadań.  Ten obowiązek nie jest bezwzględny – wyłączy go konieczność poniesienia nieproporcjonalnie wysokich kosztów bez ich zrekompensowania ze środków publicznych. 

Rozwiązanie umowy o pracę z osobą niepełnosprawną możliwe jest zatem dopiero, gdy pracodawca nie może wprowadzić żadnych racjonalnych usprawnień. Zwolnienie bez dokonania takich zmian, naraża pracodawcę na ryzyko roszczeń z tytułu dyskryminacji. 

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR marzec 2022