Zasady równego traktowania dotyczą także pracowników tymczasowych | PRO HR Listopad

2021.11.08

Sytuacja pracownika tymczasowego w zakresie warunków pracy i płacy nie może być mniej korzystna od sytuacji pracowników pracodawcy użytkownika, którzy wykonują taką samą lub podobną pracę. Obowiązują w tym zakresie zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji. 

Warunki zatrudnienia pracowników tymczasowych są określane przez agencję pracy tymczasowej, ale punktem odniesienia dla tych ustaleń jest status pracownika na tym samym lub podobnym stanowisku u pracodawcy użytkownika. Dotyczy to np. wynagrodzenia zasadniczego, czy premii. W celu prawidłowego ustalenia warunków przez agencję, pracodawca użytkownik jest zobowiązany poinformować ją na piśmie o wynagrodzeniu za pracę, której wykonywanie ma być powierzone pracownikom tymczasowym oraz o wewnętrznych regulacjach dotyczących wynagradzania. Na wniosek agencji, przedstawia do wglądu treść tych regulacji. 

Pracownicy tymczasowi mogą dochodzić swoich roszczeń z tytułu nierównego traktowania od agencji. Agencja, jeżeli poniesie odpowiedzialność, może dochodzić roszczeń od pracodawcy użytkownika.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Listopad 2021.