Nowe uprawnienia pracowników w związku z dyrektywą „work-life balance” już w 2022 roku | PRO HR Listopad

2021.11.08

Już w przyszłym roku pojawią się zmiany przepisów prawa pracy dot. m.in. uprawnień rodzicielskich w wyniku dyrektywy (2019/1158) w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów.

Najistotniejszą zmianą będzie brak możliwości przeniesienia części urlopu rodzicielskiego – 2 miesięcy - pomiędzy rodzicami. W praktyce oznacza to, że ojcowie będą musieli wykorzystać swoją część urlopu albo ona „przepadnie”.

Pojawi się urlop opiekuńczy skierowany do rodziców oraz opiekunów, którzy ze względu na poważne względy medyczne muszą opiekować się albo wspierać swoich krewnych; urlop ten ma trwać do 5 dni w ciągu roku, przy czym nie będzie on tożsamy z nieobecnością w ramach zasiłku opiekuńczego.

Wydłużony zostanie także termin wykorzystania urlopu wychowawczego - do zakończenia roku, w którym dziecko ukończy 8 lat (obecnie jest to 6 rok życia dziecka).

Ponadto pracownicy mają mieć zapewnione wolne z powodu działania siły wyższej, rozumianej jako pilne sprawy rodzinne wynikające np. z choroby czy wypadku, które wymagają obecności pracownika.

Termin na wdrożenie dyrektywy do polskiego porządku prawnego upłynie 2 sierpnia 2022 r.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Listopad 2021.