Pracodawcy zatrudniający co najmniej 250 pracowników mają mało czasu na wdrożenie systemu ochrony sygnalistów | PRO HR Listopad

2021.11.08

Według rządowych planów pracodawcy zatrudniający 250 i więcej pracowników będą mieli czas do końca roku na wdrożenie systemu ochrony sygnalistów. Będzie on musiał obejmować:

  • ustanowienie kanałów zgłaszania nieprawidłowości;
  • przyjęcie procedur compliance, dotyczących przyjmowania zgłoszeń sygnalistów i prowadzenia postępowań wyjaśniających (po ich skonsultowaniu ze stroną społeczną);
  • zapewnienia sygnaliście ochrony (w tym zachowania w poufności jego tożsamości).

Brak wykonania obowiązków wynikających z Dyrektywy będzie karany. Za takie działania jak: nieustanowienie procedury zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości, utrudnianie zgłoszenia czy podejmowanie działań odwetowych na sygnaliście grozi odpowiedzialność karna.

Więcej artykułów o prawie HR w newsletterze – PRO HR Listopad 2021.