Od stycznia 2021 firmy będą zobowiązane informować ZUS o zawarciu umów o dzieło | PRO HR październik

2020.10.08

Od nowego roku firmy będą zobowiązane informować ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa będzie zawarta z osobą, która nie jest pracownikiem firmy, lub jeżeli w ramach takiej umowy osoba ta nie będzie pracować na rzecz swojego pracodawcy. Czyli obowiązek dotyczy umów o dzieło nie podlegających oskładkowaniu.

Zawiadomienie trzeba przekazać w terminie 7 dni zawarcia umowy. Informacje o zawartych umowach będą ewidencjonowane na koncie płatnika składek.

Celem wprowadzenia nowych przepisów jest ułatwienie ZUS weryfikacji, czy umowa nie powinna podlegać składkom, a więc przede wszystkim, czy posiada ona cechy umów o dzieło w rozumieniu Kodeksu cywilnego i czy płatnik prawidłowo zakwalifikował je z punktu widzenia podlegania składkom. Niewykluczone, że stworzenie ewidencji stanowi pierwszy etap na drodze do objęcia osób zatrudnionych na podstawie takich umów obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. Współgra to zresztą z ostatnimi zapowiedziami oskładkowania wszystkich umów zlecenia. 

Należy spodziewać się, że informacje przesyłane do ZUS przełożą się na wzmożone kontrole umów o dzieło. Podmioty zawierające takie umowy powinny się na to przygotować.

Więcej w newsletterze dotyczącym zagadnień prawa HR – PRO HR październik 2020.