PRO HR Pharma | Sierpień 2021

2021.09.01

O czym jest najnowsze wydanie kwartalnika dla pracodawców z sektora pharmy? 


Rynek farmaceutyczny nie chce czekać na regulację pracy zdalnej w Kodeksie pracy. Już dziś wdraża zasady, które będą obowiązywały przez kolejne lata.    

Przedstawiciele medyczni są zatrudniani przez firmy farmaceutyczne w różnych miastach lub większych obszarach geograficznych na terenie Polski (np. w kilku województwach). W każdym z tych regionów koszt życia i utrzymania może być inny, co dotychczas uznawano za wystarczające uzasadnienie zróżnicowania wynagrodzenia (tzw. regionalizacja płac).

Ustawodawca przewidział mechanizm umożliwiający rozstanie się z pracownikiem długotrwale nieobecnym w pracy z powodu choroby. 

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów bhp jest obowiązek zapewnienia wszystkim pracownikom wody zdatnej do picia lub innych napojów

Zobacz plik PDF