PRO HR Pharma | Luty 2022

2022.02.28

O czym jest najnowsze wydanie kwartalnika dla pracodawców z sektora pharmy?


W dobie pandemii wielu pracowników podjęło dodatkową aktywność zawodową. Dotyczy to również przedstawicieli medycznych, którzy zaczęli pracować zdalnie. Pracodawca nie może ich zwolnić, jeśli dodatkowa aktywność nie stanowi działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, nie narusza obowiązku dbałości o jego dobro lub nie ma negatywnego wpływu na wykonywanie obowiązków przez pracownika. 

Kodeks pracy wskazuje 5 obowiązkowych elementów umowy o pracę. Są to: rodzaj i miejsce pracy, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy oraz termin rozpoczęcia pracy.

Większość przedstawicieli medycznych ma wyznaczone do realizacji cele sprzedażowe. Ich praca i podejmowane w jej ramach aktywności powinny prowadzić do zwiększenia udziału produktów firmy w rynku. W praktyce powstaje zatem pytanie, czy można wyciągnąć konsekwencje wobec pracownika, jeżeli cele sprzedażowe nie są przez niego osiągane.

Zobacz plik PDF