Wyposażanie pracowników pharmy w butelki filtrujące wodę | PRO HR Pharma

2021.09.01

Coraz więcej firm farmaceutycznych zastanawia się nad wyposażeniem pracowników w butelki filtrujące wodę. Dotyczy to zwłaszcza pracowników terenowych. Naszym zdaniem pracodawca może to zrobić i rozważyć zwolnienie takiego świadczenia z opodatkowania oraz składek na ZUS.

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy wynikających z przepisów bhp jest obowiązek zapewnienia wszystkim pracownikom wody zdatnej do picia lub innych napojów. Obowiązek ten dotyczy wszystkich pracowników: pracujących w pomieszczeniach pracodawcy, pracowników w terenie lub pracujących zdalnie. 

Naszym zdaniem, zapewnienie wody filtrowanej czy butelkowanej, o parametrach przewyższających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, można zakwalifikować jako zapewnienie wody zdatnej do picia w rozumieniu przepisów bhp. Szczególnie w przypadku pracowników, którzy nie wykonują pracy z biura (i w związku z tym pracodawca nie ma pewności, czy mają dostęp do wody odpowiedniej jakości), zakup butelek filtrujących i ich przekazanie pracownikom można uznać za realizację ww. obowiązku. 

Świadczenia rzeczowe przysługujące na podstawie przepisów o bhp są zwolnione z opodatkowania. Nie stanowią również podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych. 

 Pewną komplikację stanowi tu jednak możliwość korzystania przez pracowników z butelek filtrujących poza godzinami pracy oraz na potrzeby ich domowników . Organy podatkowe mogą twierdzić, że wykorzystanie butelek filtrujących do celów prywatnych stanowi podlegający opodatkowaniu przychód pracowników.

Pracodawca może jednak, w przypadku sporu z organami, podnieść argument, że ustalenie wartości przychodu z tego tytułu jest w praktyce niemożliwe, ponieważ nie sposób ustalić czy i w jakim wymiarze pracownik używa butelki filtrującej do celów prywatnych. 

Wdrażając to rozwiązanie warto dodatkowo podjąć pewne kroki potwierdzające, że przekazanie pracownikom butelek filtrujących stanowi formę realizacji jednego z podstawowych obowiązków z zakresu bhp ciążących na pracodawcy.
 

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora farmaceutycznego - PRO HR Pharma.