PRO HR Pharma | Kwiecień 2021

2021.04.30

Dedykowany kwartalnik dla firm z branży medycznej i farmaceutycznej o istotnych dla tej branży kwestiach z obszaru HR. 

Coraz więcej firm farmaceutycznych wprowadza liczne zmiany reorganizacje skutkujące np. połączeniem terytoriów. Nasuwają się więc pytania, jak prawidłowo określić miejsce pracy pracowników mobilnych w sektorze farmaceutycznym.

Przedstawiciele medyczni ze względu na pracę w „terenie” są bardziej narażeni na zarażenie się. Czy w takiej sytuacji pracodawca może pytać pracownika o zaszczepienie? 

Nowy rok składkowy, a wraz z nim zmiany w stopach procentowych na składki na ubezpieczenia wypadkowe. 

Podczas pandemii korona wirusa oraz związanego z nią przejścia na pracę zdalną/home ofiice nastąpiło oswobodzenie czasu pracy. Należy je jednak formalnie wprowadzić do regulaminu. Jak to zrobić? 

Więcej w publikacji PRO HR Pharma kwiecień 2021
 

Zobacz plik PDF