Praca zdalna na nowych zasadach | PRO HR Pharma

2021.09.01

Rynek farmaceutyczny nie chce czekać na regulację pracy zdalnej w Kodeksie pracy. Już dziś wdraża zasady, które będą obowiązywały przez kolejne lata.    

We wrześniu na dobre wracamy do biur – słyszymy od HR-ów firm farmaceutycznych – potrzebne nam już dziś kompleksowe rozwiązania dotyczące tego tematu, nie możemy czekać na kolejne projekty. 

Rynek farmaceutyczny z reguły wraca do biura w systemie pracy zdalnej hybrydowej 3/2, tj. 3 dni pracy w biurze, 2 dni pracy zdalnej, z tym zastrzeżeniem, że liczba dni pracy zdalnej, w indywidualnych przypadkach może się zwiększać. Zależy to od decyzji przełożonego. Są również całe działy/zespołu, które przechodzą na pracę zdalną w pełnym wymiarze z powodu znacznego zmniejszenia powierzchni biurowej. 

Tymczasem, obecnie praca zdalna może być organizowana w celu przeciwdziałania COVID-19 (a nie zmniejszenia powierzchni biurowej), na polecenie pracodawcy, jeżeli pracownik ma umiejętności oraz możliwości techniczne i lokalowe do jej wykonywania. Ta regulacja pracy zdalnej będzie obowiązywała przez czas trwania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego oraz 3 miesiące po ich odwołaniu. 
23 lipca br. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano najświeższy projekt zmian do Kodeksu pracy dotyczący pracy zdalnej. Według niego pracodawca będzie musiał zgodzić się na pracę zdalną m.in. pracownika opiekującego się niepełnosprawnym członkiem rodziny lub niepełnosprawną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym. Pracownik będzie musiał zorganizować swoje stanowisko pracy zdalnej z uwzględnieniem wymagań ergonomii, a pracodawca w ocenie ryzyka zawodowego będzie musiał wziąć pod uwagę uwarunkowania psychospołeczne pracy zdalnej.

Zgłoszenie pracodawcy wypadku przy pracy zdalnej nie będzie oznaczało wyrażenia przez pracownika zgody na przeprowadzenie oględzin miejsca wypadku. Usunięto przepisy pozwalające precyzyjnie określić zwrot kosztów pracy zdalnej ponoszonych przez pracownika. Zmieniono również definicję okazjonalnej pracy zdalnej, która nie wymaga zawierania porozumienia ani ustalania regulaminu pracy zdalnej. Będzie ona miała miejsce, gdy nie przekroczy 24 dni w roku. W praktyce oznacza to, że pracodawca, który będzie chciał z niej korzystać, będzie musiał prowadzić ewidencję dni pracy zdalnej pracowników.

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora farmaceutycznego - PRO HR Pharma.