PRO HR Pharma | Maj 2022

2022.05.26

O czym jest najnowsze wydanie kwartalnika dla pracodawców z sektora pharmy?


Ochrona obejmuje w praktyce dwie sytuacje. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownicy w ciąży. Jeśli zaś pracownica zajdzie w ciążę w okresie wypowiedzenia (tzn. już po wręczeniu wypowiedzenia przez pracodawcę), to jej umowa nie może się rozwiązać. Ma to analogiczne zastosowanie do wypowiedzenia zmieniającego.

Czas niezbędny na wykonanie zadań należy ustalić na podstawie czasu potrzebnego „przeciętnemu” pracownikowi. Jeśli zatem, któryś z pracowników zgłasza przeciążenie pracą, warto porównać stopień realizacji przez niego zadań w stosunku do pracowników zajmujących analogiczne stanowiska. Może się okazać, że jest poniżej „przeciętnej”. 

16 maja 2022 r. stan epidemii został zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego. Wcześniej zniesiono większość obostrzeń, a obowiązek noszenia maseczek pozostał jedynie w budynkach działalności leczniczej i aptekach.