Obniżona stopa procentowa składki wypadkowej dla sektora farmacji | PRO HR Pharma

2021.04.30

Od 1 kwietnia 2021 r. rozpoczął się nowy rok składkowy i obowiązują zmienione stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

Zmiany nie dotknęły wszystkich - tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową zachowało 42 grupy działalności PKD. 

Stopa procentowa składki dla sektora farmacji, „Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych” – czyli podklasy PKD: 21.10.Z i 21.20.Z, uległa zmniejszeniu z 1,20% do 0,93%.

Zmiany mają istotne znaczenie dla płatników, którzy łącznie:

  • podlegają wpisowi do REGON,
  • zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • nie przekazali do ZUS za ostatnie trzy lata kalendarzowe „Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe - ZUS IWA”. 

Płatnicy ci mają obowiązek samodzielnie wskazać wysokość stopy procentowej składki wypadkowej w nowym roku składkowym.

Płatnicy, którzy przekazali do ZUS Informację ZUS IWA za ostatnie 3 lata kalendarzowe, a do 30 kwietnia br. nie otrzymali zawiadomienia o wysokości stopy procentowej, muszą pamiętać o zgłoszeniu zmiany w ZUS.

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora farmaceutycznego - PRO HR Pharma.