Pytanie przedstawicieli medycznych o to, czy są zaszczepieni | PRO HR Pharma

2021.04.30

Jeżeli pracodawca uznaje, że na stanowisku przedstawiciela występuje narażenie na SARS-COV-2, może pytać przedstawiciela o to, by został zaszczepiony przeciw COVID-19.

Jedną z przesłanek, na podstawie których dopuszczalne jest przetwarzanie danych wrażliwych o zaszczepieniu się jest niezbędność tej informacji dla wypełnienia przez pracodawcę obowiązków z zakresu bhp. 

Przedstawiciele medyczni pracujący „w terenie” mogą być narażeni na większe ryzyko zakażenia się SARS-COV-2 podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych, w zależności od ich zakresu obowiązków i środowiska pracy, w którym pracują (np. miejsca wizyt, czasu wizyt, specjalności lekarzy, których odwiedzają). 

Pracodawca powinien przede wszystkim dokonać oceny czy to narażenie na SARS-COV-2 występuje na stanowisku przedstawiciela medycznego. Jeżeli uzna, że tak, musi podjąć odpowiednie kroki, aby prawidłowo zabezpieczyć pracowników przed ww. czynnikiem biologicznym. W tej sytuacji wiedza o tym czy pracownicy są zaszczepieni będzie niezbędna. 
 

Więcej w kwartalniku dla pracodawców z sektora farmaceutycznego - PRO HR Pharma.