Procedura postępowania na wypadek przeszukania

Proponujemy Klientom wdrożenie procedury ułatwiającej postępowanie na wypadek czynności organów ścigania (Policji, prokuratury i innych).

Procedura wyjaśnia, na czym polega przeszukanie, jakie są prawa i obowiązki spółki i jej pracowników oraz jak należy zachowywać się w czasie kontroli.

W celu skutecznego wdrożenia procedury, rekomendujemy przeprowadzenie szkolenia dla pracowników. Istotne jest bowiem, aby obowiązująca procedura była znana i zrozumiała dla pracowników.