Katarzyna Soboń

Adwokat / Prawnik

Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończyła z wyróżnieniem.  Laureatka Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w 2014 r., organizowanego przez kancelarię Raczkowski. Zwycięska praca przygotowana została pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf. W trakcie studiów prawniczych działała w kole naukowym zajmującym się prawem karnym i kryminalistyką, przez co posiada zarówno teoretyczne, jak i praktyczne przygotowanie z zakresu prawa karnego. Doświadczenie zdobywała w kancelarii zajmującej się obsługą przedsiębiorców oraz podczas pracy w sądzie, na stanowisku Asystenta Sędziego w Wydziale Cywilnym.

Publikacje książkowe:
Mobbing w miejscu pracy. Ochrona pracowników po zmianach Kodeksu pracy