Katarzyna Soboń

Adwokat / Starszy prawnik

Katarzyna specjalizuje się w indywidualnym prawie pracy. Doradza przy zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników, tworzeniu regulacji wewnątrzzakładowych oraz konstruowaniu prawidłowej komunikacji z pracownikami. Wspiera klientów w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających.

Reprezentuje pracodawców w sporach sądowych z pracownikami dotyczących wszelkich kwestii z zakresu prawa HR, w tym w szczególności w sporach związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, wynagrodzeniem za nadgodziny, mobbingiem i dyskryminacją.

Wśród jej klientów są m.in. spółki farmaceutyczne i firmy produkcyjne.

Publikacje książkowe:
Mobbing w miejscu pracy. Ochrona pracowników po zmianach Kodeksu pracy