Katarzyna Soboń

/ Starszy prawnik

Katarzyna ma przeszło 7 letnie doświadczenie w prawie pracy.

Doradza przy zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników, tworzeniu wewnątrzzakładowych źródeł prawa oraz konstruowaniu prawidłowej komunikacji z pracownikami. Wspiera klientów w prowadzeniu wewnętrznych postępowań wyjaśniających. 

Reprezentuje pracodawców w sporach sądowych dotyczących wszelkich kwestii z zakresu prawa HR, w tym w szczególności w sporach związanych z rozwiązaniem stosunku pracy, wynagrodzeniem za nadgodziny, mobbingiem i dyskryminacją.

Wśród jej klientów są m.in. spółki farmaceutyczne i firmy produkcyjne.
 

Publikacje książkowe:
Mobbing w miejscu pracy. Ochrona pracowników po zmianach Kodeksu pracy